Rouw-, verlies- en stervensbegeleiding

Maaike Geerdink

Ik ontzorg, begeleid en ondersteun in:

  • Persoonlijke verzorging en verpleegkundige zorg in de palliatieve/ terminale fase.
  • ​Stervensbegeleiding tijdens de laatste levensfase.
  • Postmortale zorg; het verzorgen en opbaren van een overledene en adviseren over alle zaken rondom een uitvaart.
  • Begeleiding in de periode van het overlijden tot aan de uitvaart gericht op het afscheid nemen. 
  • Nazorg en rouwbegeleiding aan familie en naasten na een overlijden.
  • 3 keer in het jaar organiseer ik rouw en lotgenotengroepen.
  • Rouwwandelingen.

 

Postmortale zorg en begeleiding 

Vijf jaar geleden ben ik naast de palliatieve zorg mijn kennis gaan uitbreiden door ook in de postmortale zorg (zorg voor een overledene) te gaan werken. Hierin ben ik veel overlijdens tegengekomen die je diep raken en een enorme impact hebben. Ouders die een kind verliezen.

Een kind dat zijn broertje of zusje verliest. Een dierbare die zichzelf van het leven beroofd heeft (suïcide) of een plotseling overlijden door een ongeval. Deze emoties zijn voor nabestaanden overweldigend en daarom bied ik, naast mijn rouwbegeleiding en nazorg, een speciaal traject aan in de periode van het overlijden tot aan de uitvaart voor volwassenen en kinderen, gericht op het afscheid nemen.

Nazorg

Naasten krijgen na het overlijden van een dierbare nog vaak te maken met een heleboel zorgtaken en gevoelens over de laatste levensfase. Naasten willen nog graag praten over het verloop van de ziekte, maar ook over wie hun dierbare was en het omgaan met het verlies. Hoe moet je nu verder je leven oppakken en over de keuzes die je hierin moeten maken. De omgeving leeft in de eerste tijd na het overlijden vaak nog een tijdje met je mee, maar na een poosje wordt deze aandacht minder. En dit is juist de periode dat jouw rouwproces pas echt gaat beginnen. Daarom bied ik individuele nazorg na het overlijden van een dierbare en organiseer ik drie keer in het jaar een rouwgroep om je ervaringen met lotgenoten te delen. 

Kijk voor meer informatie op https://www.maaikegeerdink.info/.

Tel: 06-50685430